TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 479

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :nurse/temperature
Xem nhận xét bài viết đề 478
Từ gợi ý :stop/fight

Nhận xét bài viết đề 478:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 478 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The mother is trying to stop her children from fight each other .
Câu đúng: The mother is trying to stop her children from fighting each other.
 
2. Thiếu mạo từ/tính từ sở hữu trước danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Mother is trying to stop her children from fighting each other.
Câu đúng: The mother is trying to stop her children from fighting each other.
 
3.Sai giới từ
Câu sai: The mother is stopping her children off fighting each other.
Câu đúng: The mother is stopping her children from fighting each other.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia đúng dạng thức của động từ.
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
baongocdoan
Gửi lúc: 2021-07-15 16:03:30
Điểm: 10
2
vuthuy26
Gửi lúc: 2021-07-16 06:29:45
Điểm: 10
3
dinhkhatu
Gửi lúc: 2021-07-16 06:49:09
Điểm: 10
4
haphuong842
Gửi lúc: 2021-07-16 07:13:39
Điểm: 10
5
ChienKhiemyt
Gửi lúc: 2021-07-16 07:17:24
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

blinhc1na

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-08-2018

Bài viết: 23

• Sổ học bạ: 180
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 180
the nuse is checking the temperature to the man
Gửi lúc: 23:46:18 ngày 20-07-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-07-24 16:51:53

the nuse chính tả is checking taking the temperature to of (sở hữu cách của danh từ) the man

Lưu ý cụm từ take the temperature (đo nhiệt độ).

Bảo Linh and Khánh Linh

bongbebu

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-08-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 51
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 51
The nurse is measuring the man's body temperature.
Gửi lúc: 23:12:50 ngày 20-07-2021
Điểm: 7/10
Time : 2021-07-23 12:34:23

The nurse is measuring taking the man's body temperature.

Lưu ý cụm từ take the temperature (đo nhiệt độ).

TranQuangDuc81082

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-02-2012

Bài viết: 264

• Sổ học bạ: 819
• Điểm thành tích: 31
• Điểm học bạ: 819
The nurse is checking temperature for the men.
Gửi lúc: 22:58:54 ngày 20-07-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-07-24 16:50:23

The nurse is checking taking the (mạo từ xác định chỉ đối tượng cụ thể) temperature for of the men man (danh từ số ít).

Lưu ý cụm từ take the temperature (đo nhiệt độ).

salanghae

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-07-2020

Bài viết: 19

• Sổ học bạ: 169
• Điểm thành tích: 45
• Điểm học bạ: 169
The nurse is checking the patient's temperature
Gửi lúc: 22:23:50 ngày 20-07-2021
Điểm: 7/10
Time : 2021-07-24 15:27:23

The nurse is checking taking the patient's temperature.

Lưu ý cụm từ take the temperature (đo nhiệt độ).

vvvvvvvvvvvvvvv

nghiemxuanhai2012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-10-2019

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 309
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 309
The nurse is measuring temperature for the old man
Gửi lúc: 22:00:48 ngày 20-07-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-07-24 16:10:45

The nurse is measuring taking the temperature for of the old man.

rn


Lưu ý cụm từ take the temperature (đo nhiệt độ), mạo từ, sở hữu cách của danh từ.

nghiemxuanhai 2012 Nam class 3B
×