TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 478

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :stop/fight
Xem nhận xét bài viết đề 477
Từ gợi ý :plug/charger

Nhận xét bài viết đề 477:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 477 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: He is pluging his charger.
Câu đúng: He is plugging in his charger.
 
2. Thiếu mạo từ/tính từ sở hữu trước danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Man is plugging in charger.
Câu đúng: The man is plugging in his charger.
 
3.Sai giới từ
Câu sai: The man is plugging his charger on the wall.
Câu đúng: The man is plugging his charger in/into the wall socket.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia đúng dạng thức của động từ.
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
hatao
Gửi lúc: 2021-07-08 16:25:15
Điểm: 10
2
manhbaolam07
Gửi lúc: 2021-07-08 16:42:55
Điểm: 10
3
trinhthilieu2010
Gửi lúc: 2021-07-08 18:09:51
Điểm: 10
4
nguyenminhthoai991aa5
Gửi lúc: 2021-07-08 19:17:41
Điểm: 10
5
lehoangminhthu
Gửi lúc: 2021-07-08 20:21:14
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vungocdiep2014

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-07-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 166
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 166
Bro, shop, Don't right me, oke
Gửi lúc: 23:19:17 ngày 13-07-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-07-17 17:21:32

Bạn chưa miêu tả hành động trong tranh theo yêu cầu đề bài.

P/S: The mother is trying to stop her two children from fighting each other.

phuc2302

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 10

• Sổ học bạ: 153
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 153
The woman is tired of stopping two children from fighting.
Gửi lúc: 23:12:55 ngày 13-07-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-07-17 17:22:05

Bạn cần miêu tả hành động trong tranh theo yêu cầu đề bài, chứ không phải viết câu miêu tả cảm xúc.

P/S: The mother is trying to stop her two children from fighting each other.

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1107

• Sổ học bạ: 816
• Điểm thành tích: 242
• Điểm học bạ: 816
The mother wants her children to stop fighting.
Gửi lúc: 22:09:01 ngày 13-07-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-07-16 20:48:53

The mother wants is asking her children to stop fighting each other.

rn

Lưu ý dùng động từ phù hợp với hành động và tân ngữ sau fight nhé. 

kieutrang1012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-03-2017

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 68
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 68
I want you to stop fighting
Gửi lúc: 22:03:53 ngày 13-07-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-07-17 17:22:43

Bạn cần miêu tả hành động trong tranh theo yêu cầu đề bài, chứ không phải viết câu mong muốn.

P/S: The mother is trying to stop her two children from fighting each other.

nguyenduong2009

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 27-11-2017

Bài viết: 119

• Sổ học bạ: 447
• Điểm thành tích: 116
• Điểm học bạ: 447
The two kids were fighting so she said stop
Gửi lúc: 21:54:05 ngày 13-07-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-07-17 17:20:31

Bạn viết câu word by word, chưa miêu tả hành động trong tranh theo yêu cầu đề bài.

P/S: The mother is trying to stop her two children from fighting each other.

LOADING .... ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓.▓▓ ▓......100%
×