TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 480

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :feed/grass
Xem nhận xét bài viết đề 479
Từ gợi ý :nurse/temperature

Nhận xét bài viết đề 479:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 479 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thiếu sở hữu cách
Câu sai: The nurse is taking the man temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
2. Thiếu mạo từ/tính từ sở hữu trước danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Nurse is taking man's temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
3.Sai dạng thức của danh từ
Câu sai: The nurse is taking the men's temperature.
Câu đúng: The nurse is taking the man's temperature.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng sở hữu cách khi cần
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng danh từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
buidominh
Gửi lúc: 2021-07-22 16:21:27
Điểm: 10
2
minhanhchau
Gửi lúc: 2021-07-22 16:22:22
Điểm: 10
3
giahuy210910
Gửi lúc: 2021-07-22 16:25:31
Điểm: 10
4
baongocdoan
Gửi lúc: 2021-07-22 16:29:44
Điểm: 10
5
lang57
Gửi lúc: 2021-07-22 16:32:10
Điểm: 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×