TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 427

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :knock/door
Xem nhận xét bài viết đề 426
Từ gợi ý :share/friend

Nhận xét bài viết đề 426:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 426 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai giới từ.
Câu sai: The girl is sharing food to her friend.
Câu đúng: The girl is sharing food with her friend.
 
2. Thiếu mạo từ/tính từ sở hữu trước danh từ đếm được số ít
Câu sai: The girl is sharing food with friend.
Câu đúng: The girl is sharing food with the/her friend.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng giới từ phù hợp.
2. Dùng mạo từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này