TRA TỪ

Chủ đề 508 - Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Convenience foods will become increasingly prevalent and eventually replace traditional foods and methods of preparation. To what extent do you agree or disagree?


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
hoanghieu291208
Gửi lúc: 2021-07-24 19:50:01
Điểm: 2
2
lapislights
Gửi lúc: 2021-07-25 10:48:36
Điểm: 2
3
trantuananh20
Gửi lúc: 2021-07-22 16:52:45
Điểm: 0
4
MoonTran14
Gửi lúc: 2021-07-22 21:54:06
Điểm: 0
5
HaMyeee
Gửi lúc: 2021-07-22 22:40:34
Điểm: 0
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×