TRA TỪ

Chủ đề 560 - Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

In marriages today, some argue that it is the responsibility of both spouses to earn a living for the family. To what extent do you agree or disagree?


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay