TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 6: Project

(Unit 5 - Lớp 10 - Project - trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Project

(Bài tập)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới
3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.
(Nhóm các em sắp tham gia cuộc thi 'Phát minh hay nhất của năm' do trường các em tổ chức. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, hãy thiết kế 1 tấm áp phích về phát minh hay nhất ở bài tập 2.)
Gợi ý:
- Các em hãy tham khảo tấm áp phích về điện thoại thông minh
- Thảo luận với nhau xem những thông tin gì cần được đưa vào tấm áp phích (lưu ý chọn các thông tin quan trọng, nổi bật nhất, sử dụng các cụm từ ngắn gọn, xúc tích, ví dụ như thông tin về tên phát minh, đối tượng người dùng, cách sử dụng, giá thành, nơi sử dụng, đặc tính nổi bật của phát minh....
- Hãy dùng hình ảnh thật bắt mắt, dễ nhìn để minh hoạ, phông chữ cũng phải rõ ràng và để ở kích cỡ lớn, thiết kế áp phích trên khổ giấy lớn.
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay