TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 4: Communication & culture

(Unit 5 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Communication

(Giao tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 10 - Communication - sách mới
1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet. Tick the appropriate boxes.
(Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)
useful to a lot of people (có ích cho nhiều người)not expensive (không đắt)easy to use (dễ sử dụng)available / easy to buy (có sẵn/ dễ mua)
1. solar charger (sạc năng lượng mặt trời)V
2. digital camera (máy ảnh kĩ thuật số)vv
3. 3-D printer (máy in 3D)vv
4. laptop (máy tính xách tay)vvvv
5. smartphone (điện thoại thông minh)vvvv
6. television (ti vi)vv
7. washing machine (máy giặt)vvv
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay