TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 3: Skills

(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

How good is it?

(Nó tốt ra sao?)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới
1. Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner: speakers, headphones, earbuds.
(Thiết bị âm thanh nào sau đây mà em sở hữu hoặc muốn sở hữu? Thảo luận với một người bạn: loa, tai nghe chụp đầu, tai nghe nhét tai.)
Gợi ý:
I want to own ..... because.... (Tôi muốn sở hữu.... vì....)
the speakers can produce sounds loud enough for everybody in a large room to hear (loa có thể cung cấp âm thanh đủ lớn để mọi người trong phòng lớn nghe rõ.)
headphones and earbuds do not disturb other people when you listen to music (tai nghe chụp đầu và tai nghe nhét tai không làm phiền người khác khi bạn nghe nhạc)
earbuds are more convenient than headphones because they are smaller in size (tai nghe nhét tai thuận tiện hơn tai nghe chụp đầu vì chúng có kích thước nhỏ hơn)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay