TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 3: Skills

(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Flying cars

(Ô tô bay)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới
3. Listen and answer these questions.
(Hãy nghe và trả lời các câu hỏi này.)
1.
Where is the test flight taking place?
(Buổi bay thử diễn ra ở đâu?)
Đáp án: In New York City (Ở Thành phố New York)
2.
What does Mr Brown do?
(Ông Brown làm nghề gì?)
Đáp án: He’s a businessman. (Ông ấy là 1 doanh nhân.)
3.
Why is he interested in the test flight?
(Tại sao ông ấy lại quan tâm đến buổi bay thử?)
Đáp án: He’s considering owning a flying car to deal with the traffic problem. (Vì ông ấy đang cân nhắc về việc sở hữu 1 chiếc ô tô bay để giải quyết vấn đề về giao thông.)
4.
What does Mr Brown like about the flying car?
(Ông Brown thích điều gì ở chiếc ô tô bay?)
Đáp án: It’s not too big, so it can be put in a garage. (Nó không quá to, vì thế nó có thể để trong gara.)
5.
What is the biggest problem with this flying car?
(Đâu là vấn đề lớn nhất đối với chiếc xe ô tô bay này?)
Đáp án: This flying car cannot take off without a runway. (Chiếc xe ô tô bay này không thể cất cánh nếu không có đường băng.)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay