TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 2: Language

(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

The present perfect

(Thì hiện tại hoàn thành)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - Present perfect - sách mới
1. Label the timelines below with the words from the box.
(Dán nhãn các mốc thời gian dưới đây với các từ trong knung.)
ĐÁP ÁN:
- dòng kẻ màu đỏ: Past (thì quá khứ)
- dòng kẻ màu xanh lá: future (thì tương lai)
- dòng kẻ màu xanh nước biển: present (thì hiện tại)
- dòng kẻ màu cam: present perfect (thì hiện tại hoàn thành)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay