TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

Phần 2: Language

(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)

Pronunciation

(Phát âm)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới
2. Listen and tick (v) the words you hear.
(Nghe và đánh dấu vào từ mà em nghe thấy.)
Trọng âm rơi vào âm tiết 2Trọng âm rơi vào âm tiết 1
1.a. green HOUSE (ngôi nhà màu xanh)b. GREENhouse (nhà kính)
2.soft WARE (các đồ dùng mềm mại)SOFTware (phần mềm máy tính)
3.gold BRICK (viên gạch làm từ vàng)GOLDbrick (1 người lười biếng, cố gắng tránh làm việc)
4.moving VAN (chiếc xe ô tô bán tải đang chạy)MOVING van (xe tải chuyển nhà chuyên dụng)
5.tall BOY (1 cậu bé cao lớn)TALLboy ( tủ ngăn kéo cao để đựng quần áo)
Đáp án:
1 - b
2 - a
3 - a
4 - b
5 - a
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay