TRA TỪ

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề toán học.
22243
232
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề năng lượng.
19095
159
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về nông trại và chăn nuôi gia súc.
16508
151
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề xây dựng.
23717
140
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng dùng trong văn phòng.
23488
159
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề nghề nghiệp I.
22489
164
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề nghề nghiệp II.
17934
157
Trong bài học này chúng ta sẽ học về nghề nghiệp.
19501
154
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về các công viên lân cận.
17242
155
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề trên bãi biển I.
18913
166
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề trên bãi biển.
13727
138
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về các môn thể thao đồng đội.
16826
145
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về các môn thể thao cá nhân.
13786
120
Trong bài học này chúng ta sẽ học các động từ tiếng Anh dùng trong thể thao
15243
157
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về các loại nhạc cụ.
22086
166
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về âm nhạc, điệu nhảy và rạp hát.
18175
147
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng về điện tử và nhiếp ảnh.
15810
141
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề nghề thủ công.
23448
159
Trong bài học này chúng ta sẽ học các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh.
18798
179
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng các giới từ chỉ sự chuyển động trong tiếng Anh.
20192
221
Trang   1 2 3 4
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay