TRA TỪ

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Trong bài này chúng ta sẽ học về các mối quan hệ.
10016
8350
Trong bài học này chúng ta cùng học từ vựng chủ đề GIA ĐÌNH.
70665
6165
Trong bài học này chúng ta cùng học từ vựng chủ đề CƠ THỂ NGƯỜI.
783369
5047
Trong bài học này chúng ta cùng học từ vựng chủ đề CÁC LOẠI RAU.
625992
4098
Trong bài học này chúng ta cùng học từ vựng chủ đề HOA QUẢ.
428646
3129
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề THỊT, GIA CẦM VÀ THỦY HẢI SẢN.
151276
1029
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề các loại chai lọ đựng hàng, số lượng và tiền trong tiếng Anh.
99465
677
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề SIÊU THỊ.
115252
919
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng trong nhà hàng gia đình và phòng côctai bằng tiếng Anh .
86895
675
Trong bài học này chúng ta sẽ học các động từ tiếng Anh dùng trong nhà hàng.
1609
703
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề các món ăn được chế biến phổ biến.
80432
878
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề quần áo cho hoạt động ngoài trời.
79689
709
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề quần áo hàng ngày.
84879
589
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề quần áo lót và quần áo ngủ.
59269
477
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề đồ trang sức và mỹ phẩm.
52685
531
Trong bài học này chúng ta sẽ học các từ mô tả tính chất của quần áo.
50447
434
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng mô tả thời tiết.
49078
408
Trong bài học này chúng ta sẽ học Các động từ theo từng mùa.
56316
504
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề nhà cửa.
67862
476
Trong bài học này chúng ta sẽ học từ vựng chủ đề phòng khách.
60292
503
Trang   1 2 3 4
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay