TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Cảm xúc và các biểu hiện
148825
1975
Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
89260
5088
Học đọc Chủ đề: 'Một ngày tồi tệ' và 'cuộc sống ở Mỹ'
67858
4286
Học nghe Chủ đề: Những phút giây vui vẻ
63120
3854
Học viết Chủ đề: Mùa bạn yêu thích
11316
14967
Học phát âm Các phụ âm: /s/, /z/, /f/, /v/, /t∫/, /dʒ/
54730
2374
Học nói Chủ đề: Mọi người đang làm gì?
8599
4191
Bài kiểm tra
123211
9302
×