TRA TỪ

Giới thiệu : Các bạn hãy hát bài hát được đưa ra rồi quay video hoặc thu âm để gửi lên TiếngAnh123 cho giáo viên và các thành viên VIP chấm điểm nhé!

^_^ Mời bạn đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi bài! ^_^

Nghe bài hát

Đầu tiên các bạn hãy nghe bài hát phía dưới trước nhé!

Lời bài hát:
Dancing With Your Ghost
 
Yelling at the sky
Screaming at the world
Baby, why'd you go away?
I'm still your girl
Holding on too tight
Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
Never got the chance
To say a last goodbye
I gotta move on
But it hurts to try
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
Thu âm

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmLần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 252 Xem danh sách
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×