TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 8 - Language - trang 36-37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Everyday english

(Tiếng anh hàng ngày)
Hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 8 - Everyday English - sách mới
7. Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend.
(Nối các câu trong phần A với các câu tương ứng trong phần B. Sau đó thực hành với một người bạn)
AB
1. Small children in my village often climb that hill and swim in this river. (Trẻ nhỏ trong làng tôi thường leo lên ngọn đồi đó và bơi ở dòng sông này.)a. Yes, it’s right up my street. (Ừ, đúng sở thích của tớ đấy.)
2. Is it true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region? (Có đúng là có những chợ nổi đông đúc trên những con sông ở khu vực sông Mê Kông không?)b. How interesting! (Thật thú vị làm sao!)
3. I’m sure you will love this new cartoon. (Tôi chắc rằng bạn sẽ yêu bộ phim hoạt hình mới này.)c. No, we can’t. (Không, chúng ta không thể.)
4. Flying kites is very exciting, but we can never do this in the city. (Thả diều rất thú vị, nhưng chúng ta có thể không bao giờ làm điều này ở thành phố.)d. That’s awesome! (Thật tuyệt!)
5. My dad enjoys doing DIY. He made this dining table set. (Ba tôi thích tự làm đồ đạc. Ông ấy đã làm bộ bàn ăn này đấy.)e. Exactly. (Chính xác.)
Đáp án:
1 - b
2 - e
3- a
4 - c
5- d
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×