TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 8 - Language - trang 36-37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 8 - Grammar - sách mới
6. Fill each blank with an article (a, an, or the) to complete the passage.
(Điền vào chỗ trống với một mạo từ (a, an hoặc the) để hoàn thành đoạn văn.)
If you are tired of your busy and noisy city life, at the weekend you can go to (1)________________green and peaceful place with friendly people in the Mekong region. Most of Viet Nam’s rice is grown here.
(Nếu bạn mệt mỏi với cuộc sống bận rộn và ồn ào nơi đô thị, vào cuối tuần bạn có thể đi đến (1) ________________ nơi yên bình và xanh tươi với con người thân thiện ở khu vực Mê Kông. Hầu hết lúa ở Việt Nam đều được trồng ở đây.)
You will have (2) _________________ opportunity to enjoy the beauty of typical Southern Vietnamese countryside and (3) _________ view of immense rice paddies, coconut plantations and beautiful rivers.
(Bạn sẽ có (2) _________________ cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của miền quê miền Nam Việt Nam điển hình và (3) _________ khung cảnh những đồng lúa bao la, những miệt vườn trồng dừa và những dòng sông xinh đẹp.)
4) ______________ Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets and fruit orchards where you can taste delicious local fruits especially (5) _________________ dragon fruit.
((4) ______________Đồng bằng sông Mê Kông cũng nổi tiếng về những chợ nổi và vườn trái cây cuốn hút, nơi mà bạn có thể nếm những trái cây địa phương ngon tuyệt, đặc biệt là (5) _________________trái thanh long.)
It will be (6) _________________ special treat for you!
(Nó sẽ là (6) _________________ sự đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn!)
Đáp án:
1 - a
2 - an
3 - the
4 - The
5 - the
6 - a
Giải thích:
1 - điền mạo từ không xác định 'a' vì đứng trước 1 danh từ chưa xác định (do chưa được nhắc đến trước đó) bắt đầu bằng phụ âm
2 - điền mạo từ không xác định 'an' vì đứng trước 1 danh từ chưa xác định bắt đầu bằng nguyên âm
3 - điền mạo từ xác định 'the' vì cấu trúc the + N + of ..
4 - điền mạo từ xác định 'the' vì đứng trước danh từ riêng chỉ khái niệm duy nhất 'Mekong Delta'
5 - dựa vào nghĩa câu trên, điền mạo từ xác định 'the' vì đứng trước danh từ chung chỉ 1 loại trái cây.
6 - điền mạo từ không xác định 'a' vì đứng trước 1 danh từ chưa xác định bắt đầu bằng phụ âm
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×