TRA TỪ

Phrasal Verbs - Cụm Động Từ

MORNING ACTIVITIES

Phrasal Verbs to Learn

Phrase Transcript Audio Meaning Example
go off /ɡəʊ ɒf/

phát ra tiếng kêu, báo thức

It makes a sudden loud noise when the alarm goes off.

wake up /weɪk ʌp/

thức giấc, đánh thức

I am having an important meeting tomorrow. Will you wake me up at 6 am?

turn off /tɜːn ɒf/ tắt đi

We turned off the light before anyone could see us

get up /ɡet ʌp/ thức dậy What time do you often get up in the morning?
put on /pʊt ɒn/ mặc vào (quần áo) I put on a sweater and a jacket.
get on /ɡet ɒn/ lên xe (xe buýt, tàu hỏa) Passengers are not allowed to get on the bus with lots of luggage.
get off /ɡet ɒf/ xuống xe Every passenger must be careful when getting off the train.
go into /ɡəʊ ˈɪntuː/ bắt đầu làm việc gì He went into a long explanation of the affair.

Reading & Listening

Các bạn hãy đọc đoạn văn dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.

I'm a "morning person"

The alarm goes off at 7.00 o'clock. I wake up and turn it off. I get up quickly and go downstair to have a shower. I sing a song in the shower. I love putting on my jacket every Tuesday. While listening to my favorite English Time, I take a cup of coffee. Mmm.. Then I have some toast for breakfast. I take my bag and run to catch the bus. I get on the bus and go for three or four stops, and get off. I go into work and say ''GOOD MORNING'' to my first class. It's 8.30 am.

Short Conversations

Các bạn hãy nghe các mẩu hội thoại dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.

W: What time do you usually get up?

M: My alarm often wakes me up at 7:00 o'clock, but sometimes I stay in bed until I have to turn off the alarm for the second time.

W: What kind of clothes do you wear for an interview?

M: Shirts and trousers may be a good choice though I just love putting on casual clothes.

W: Do we get off at the next bus stop?

M: No, we just got on the bus 3 stops ago.

Phrasal Verb Quiz

Các bạn hãy làm bài quiz sau đây để ôn tập cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

dinhhominhtu

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 19-06-2017

Bài viết: 1035

• Sổ học bạ: 1152
• Điểm thành tích: 15109
• Điểm học bạ: 1152
#Tag:Day1iudau
Gửi lúc: 17:04:36 ngày 20-07-2022
♡Ňɠʉүễŋ Ňɠọċ Ťɦảø♡

Honghattq

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 03-07-2017

Bài viết: 132

• Sổ học bạ: 181
• Điểm thành tích: 27
• Điểm học bạ: 181
_no comment_
Gửi lúc: 21:37:28 ngày 13-06-2022
hello

lapislights

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 08-11-2020

Bài viết: 381

• Sổ học bạ: 410
• Điểm thành tích: 130
• Điểm học bạ: 410
_No comment_
Gửi lúc: 15:59:09 ngày 13-06-2022
⇜-Minh Nguyệt-⇝

minhquan2501

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 24-04-2018

Bài viết: 536

• Sổ học bạ: 313
• Điểm thành tích: 46
• Điểm học bạ: 313
_No comment_
Gửi lúc: 11:29:35 ngày 31-05-2022
dat@258 , a06bef , 3739724623 , 02012007,trunglequydon123@gmail.com ,13102011phu ,A06BEF

hanhforlanguages4c8c

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-03-2022

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 46
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 46
DONE
Gửi lúc: 21:35:23 ngày 15-03-2022
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay