TRA TỪ

Phrasal Verbs - Cụm Động Từ

Trong mục này các bạn sẽ được học loạt bài về các cụm động từ. Các bài học được chia theo chủ đề rõ ràng, với cách soạn sinh động và luyện tập hiệu quả, các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh.

Giới thiệu về cụm động từ
92321
868
Cụm động từ dùng cho các hoạt động buổi sáng
66011
1124
Cụm động từ dùng cho các hoạt động trong lớp học
40767
673
Cụm động từ với chủ đề: "Chuyển nhà"
29523
464
Cụm động từ với chủ đề:Chuyển tới thành phố khác
21674
401
Các hoạt động giải trí
34325
380
Ôn tập bài 1-5
14365
253
Thi hành luật
18266
304
Pro-active Living
17628
227
Telephoning
16237
255
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này