TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

CONNECTED SPEECH 6
INTRUSION

In connected speech, words are usually linked together smoothly without a break between them. We often put an extra sound between two vowel sounds to facilitate articulation. It is regarded as intrusion

1.Intrusive /w/ is added between 2 words when the former word ending in /uː/, /oʊ/, /aʊ/ is followed by the latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
too old /tuːwoʊld/ quá già
who is /huːwɪz/ là ai
do all /du:wɔːl/ làm tất cả
go out /ɡoʊwaʊt/ ra ngoài
so expensive /soʊwɪkˈspensɪv/ quá đắt
no answer /noʊwˈænsər/ không trả lời
how are you /haʊwər ju:/ bạn có khỏe không
now and then /naʊwənen/ thỉnh thoảng
allow him /əˈlaʊwɪm/ cho phép anh ấy
2. Intrusive /j/ is added between 2 words when a former word ending in/i:/,/eɪ/, /aɪ/, /i/ is followed by a latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
I agree /aɪjəˈɡriː/ Tôi đồng ý
I try it / aɪtraɪjɪt/ Tôi thử nó
my eyes /maɪjaɪz/ Mắt của tôi
the end /ðijend/ Cuối cùng
she asked /ʃijæskt Cô ấy hỏi
we invite /wijɪnˈvaɪt/ Chúng tôi mời
day and night /deɪjəndnaɪt/ ngày và đêm
free on Saturday / friːjɔːn ˈsætərdeɪ/ rảnh vào thứ 7
any ideas /ˈenijaɪˈdɪəz/ bất cứ ý kiến nào
3. Intrusive /r/ is added between 2 words when a former word ending in/ɔ:/, /ə/ is followed by a latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
saw it /sɔːrɪt/ đã nhìn thấy nó
Law and Order / lɔːrəndˈɔːrdər/ (tên 1 chương trình truyền hình của Mỹ)
media exploitation /ˈmiːdiəreksplɔɪˈteɪʃn/ Sự khai thác phương tiện đại chúng
Practice

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7794

• Sổ học bạ: 953
• Điểm thành tích: 835
• Điểm học bạ: 953
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 16:49:40 ngày 09-09-2021
Thuy ❤

dangkhoa2111

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-01-2019

Bài viết: 2100

• Sổ học bạ: 381
• Điểm thành tích: 200
• Điểm học bạ: 381
Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.
Gửi lúc: 08:28:42 ngày 09-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 19:42:47 ngày 08-08-2021

nndiep2008

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 24-09-2016

Bài viết: 451

• Sổ học bạ: 202
• Điểm thành tích: 269
• Điểm học bạ: 202
good
Gửi lúc: 21:20:36 ngày 05-08-2021

nguyenngocvan12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-08-2018

Bài viết: 1322

• Sổ học bạ: 674
• Điểm thành tích: 61
• Điểm học bạ: 674
- Good and quality lesson! xD :3
Gửi lúc: 11:27:43 ngày 25-07-2020
Acc 3: :3
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay