TRA TỪ

Các đồ dùng học tập.

EDUCATION
Part 1: Learning tools (Các dụng cụ học tập)
Warm up: Bạn hãy gạch bỏ những từ không thuộc chủ đề các dụng cụ học tập:
1. Vocabulary (Từ vựng):
pen
/pen/
(n.)
bút
Can I borrow your pen, please?
pencil
/ˈpensl/
(n.)
bút chì
Your pencil is cute. I love that rabbit head on it.
pencil case
/ˈpensl keɪs/
(n.)
hộp bút
Sorry, I forgot my pencil case at home.
pencil sharpener
/ˈpensl ˈʃɑːrpnər/
(n.)
gọt bút chì
I like the pencil sharpener with the shape of a green frog.
ruler
/ˈruːlər/
(n.)
thước kẻ
Your ruler is 20 centimeters, isn't it?
eraser
/ɪˈreɪsər/
(n.)
cục tẩy
The blue eraser is mine. The red one is James'.
globe
/ɡloʊb/
(n.)
quả địa cầu
A globe is necessary for geography lessons.
map
/mæp/
(n.)
bản đồ
In my class, there is a world map hung on the wall.
calculator
/ˈkælkjuleɪtər/
(n.)
máy tính
Could you lend me your calculator?
textbook
/ˈtekstbʊk/
(n.)
sách giáo khoa
Remember to bring your math textbook with you, John.
(*) notebook
/ˈnoʊtbʊk/
(n.)
vở, vở bài tập
Can I borrow your notebook? I was absent yesterday.
(**) board
/bɔːrd/
(n.)
bảng
Mary, come to the board and write down your answer for the equation.
chalk
/tʃɔːk/
(n.)
phấn
The boys are drawing something with colored chalk on the blackboard.
bag - school bag
/bæɡ/-/skuːl bæɡ/
(n.)
cặp sách
I put all of my textbooks in the bag.
glue
/ɡluː/
(n.)
keo dính
Use the glue to stick two papers together.
Education-related jobs (một số nghề liên quan trong ngành giáo dục):
Words Audio Transcription Meaning
Pupil

/ˈpjuːpl/

học sinh
(***) Student

/ˈstuːdnt/

sinh viên
teacher

/ˈtiːtʃər/

giáo viên
homeroom teacher

/ˈhoʊmruːm ˈtiːtʃər/

giáo viên chủ nhiệm
lecturer

/ˈlektʃərər/

giảng viên
headmaster- headmistress

/ˌhedˈmæstər/-/ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng - nữ hiệu trưởng
Chú thích:

(*) NOTEBOOK là tiếng Anh-Mỹ, tiếng Anh-Anh còn được gọi là EXERCISE BOOK .

(**) BOARD có hai loại – viết phấn là BLACKBOARD , viết bút dạ là WHITEBOARD .

(***)

+ Trong tiếng Anh-Mỹ: PUPIL có nghĩa là học sinh | STUDENT có nghĩa là sinh viên.

+ Trong tiếng Anh – Anh: PUPIL và STUDENT có thể dùng thay thế cho nhau và không có sự phân biệt rõ ràng giữa 2 từ này.

GAME luyện tập

Bạn hãy nghe audio và viết lại từ đó rồi "CHECK" kết quả:

+ Nếu đúng bạn được 10 điểm và chuyển sang câu tiếp theo

+ Nếu sai ban phải làm lại cho đến khi đúng với đáp án của đề bài

+ Bạn có thể nhấn "ANSWER" để xem đáp án và đi tiếp câu sau, đồng nghĩa bạn sẽ mất 10 điểm.

2. Examples (Ví dụ):

loading...
Mời các bạn làm bài luyện tập 1

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haichi85

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2019

Bài viết: 206

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 88
• Điểm học bạ: 188
no comment .............. ////////////
Gửi lúc: 20:33:16 ngày 12-04-2021
helloo ;D ----__________----

olympicthamdu1

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-01-2017

Bài viết: 1694

• Sổ học bạ: 296
• Điểm thành tích: 525
• Điểm học bạ: 296
haqdbjwjwfefnkefnern
Gửi lúc: 17:02:44 ngày 30-12-2020
Noori P. Chi

27092008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-02-2020

Bài viết: 212

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 114
• Điểm học bạ: 188
Hello anh em nhá!
Gửi lúc: 20:37:48 ngày 18-12-2020
{[1!2@3#4$5%6^7&8*9(0)]} cộng trừ nhân chia

ronglua1083

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2018

Bài viết: 8609

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 870
• Điểm học bạ: 265
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:38:30 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)

tienganhquangminh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-09-2018

Bài viết: 352

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 75
• Điểm học bạ: 240
/www.tienganh123.com/member/2662167/viewnote/957379
Gửi lúc: 17:44:20 ngày 11-05-2020
꧁长เɾเϮ๏꧂
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×