TRA TỪ

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in use

Trong phần học này chúng ta sẽ được học các bài ngữ pháp tiếng Anh thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Trong bài học này chúng ta sẽ được học thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh
720219
5848
Chúng ta dùng thì present simple để nói một cách chung chung về những sự vật hay sự việc nào đó. Ta không chỉ riêng đề cập đến hiện tại mà thôi.
319624
3543
Trong bài này chúng ta sẽ học cách so sánh thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn.
242948
11
Trong bài này chúng ta sẽ học cách dùng "I am doing" và "I do" trong tiếng Anh.
101119
Trong bài này chúng ta sẽ học về thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
164772
Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
92025
Trong bài này chúng ta sẽ học về phần 1 của thời hiện tại hoàn thành và cách sử dụng
116959
Chúng ta tiếp tục phần 2 của thời hiện tại hoàn thành với cấu trúc "I have done"
61783
Trong bài này chúng ta tiếp tục học 1 thì nữa trong tiếng Anh là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
70604
Bài học này sẽ so sánh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại đơn.
61604
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay