TRA TỪ

Chương trình luyện thi TOEIC của TiếngAnh123. Gồm các bài học về từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, các mẹo làm bài và các đề thi thử TOEIC.

Đề thi thử TOEIC - full

Để hoàn thành tốt bài kiểm tra này, các bạn nên chú ý ôn lại các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu đã được cung cấp ở các bài học trước.
Tổng điểm luyện tập của bạn 0
3600 - 4000
79 người đang ở trình độ này
3200 - 3600
91 người đang ở trình độ này
2800 - 3200
120 người đang ở trình độ này
2400 - 2800
184 người đang ở trình độ này
2000 - 2400
304 người đang ở trình độ này
1600 - 2000
542 người đang ở trình độ này
1200 - 1600
928 người đang ở trình độ này
800 - 1200
1762 người đang ở trình độ này
400 - 800
3790 người đang ở trình độ này
0 - 400
32307 người đang ở trình độ này
Your Score
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×