TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen - Drag and drop.

Nghe và kéo từ cho sẵn vào các cột theo đúng thứ tự được nghe.
3843
377
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE WORD for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi chỗ trống nhé.
4573
322
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer the questions.

Bạn hãy nghe và trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống nhé.
4305
281
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1779
93
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×