TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Guess the word.

Bạn hãy nghe, nhìn ảnh và đoán từ nhé.
3857
324

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe và kéo thả từ để hoàn thành câu nhé.
4425
389
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Bạn nghe và kéo giờ theo cột bằng cách kéo thả nhé.
3446
343
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2450
134
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×