TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
10845
646
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Bạn hãy nghe và điền 1 từ vào chỗ trống nhé.
8490
510
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi nhé.
8001
493
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6133
268
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×