TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and re-order the letters to complete a word.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các chữ cái thành 1 từ đúng nhé.
6932
431
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the words to complete the sentences.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh nhé.
5752
344
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe và kéo thả từ vào chỗ trống để hoàn thành câu nhé.
5812
427
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6376
198
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×