TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
13177
761
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe và kéo thả vào ô trống để hoàn thành câu nhé.
8290
614
Bạn chưa làm bài này

Listen and find EIGHT mistakes in these paragraphs.

Bạn hãy nghe và tìm 8 lỗi trong đoạn văn sau nhé.
8884
552
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
5836
258
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×