TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe và kéo thả từ cho sẵn vào chỗ trống để hoàn thành câu.
7757
484
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the words to complete the sentences.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.
7345
352
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and Drop

Nghe và kéo từ cho sẵn theo từng cặp mà bạn nghe được.
5846
402
Bạn chưa làm bài này

Listen and types.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6147
171
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×