TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3

Listen and re-order the sentences to complete a dialogue.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
4897
406
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill in the blank with some suitable words.

Bạn hãy nghe và điền từ vào chỗ trống nhé.
6451
312
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and Drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
4834
364
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6498
167
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×