TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2

Listen and re-order the letters to complete a word/ phrase.

Bạn hãy nghe và sắp xếp lại thành từ/ cụm từ đúng nhé.
7949
443
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill in the blank with some suitable words.

Bạn hãy nghe và điền từ vào chỗ trống nhé.
6809
359
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and Drop

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
5578
426
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3540
168
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×