TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh nhé.
13070
701
Bạn chưa làm bài này

Listen and find FIVE mistakes in this dialogue.

Bạn hãy nghe và BÔI VÀNG 5 lỗi trong đoạn hội thoại sau.
10805
620
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill in the blank with some suitable words.

Bạn hãy nghe và điền từ vào chỗ trống nhé.
10043
520
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
6224
293
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×