TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Magic pieces

Bạn nghe và trả lời để mở được các miếng ghép nhé.
2099
122

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ cho mỗi ô trống.
2589
184
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời các câu hỏi.
2540
166
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1931
77
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×