TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen and re-order the sentences to complete dialogues.

Nghe và sắp xếp câu thành 1 đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
2882
214
Bạn chưa làm bài này

Listen and match.

Nghe và nối phần còn lại để thành câu hoàn chỉnh.
1980
185
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill suitable words in blanks.

Nghe và điền từ/ cụm từ/ câu thích hợp vào chỗ trống.
2713
158
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1357
40
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×