TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 3.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
3444
309
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Bạn nghe và kéo thả từ để hoàn thành các câu sau.
3628
290
Bạn chưa làm bài này

Listen and find EIGHTEEN mistakes in this paragraph.

Nghe và tìm 18 lỗi có trong đoạn văn sau.
4857
281
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2315
109
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×