TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
5218
377
Bạn chưa làm bài này

Magic pieces

Bạn nghe và trả lời để mở được các miếng ghép nhé.
3650
263

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio và chọn từ theo đúng cột nhé.
3762
332
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2313
95
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×