TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 4.

Listen and re-order the sentences to complete the dialogue.

Bạn nghe và sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhé.
13169
1034
Bạn chưa làm bài này

Listen and rearrange the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh nhé.
15781
991
Bạn chưa làm bài này

Listen and find FIVE mistakes in this dialogue.

Bạn hãy nghe và tìm 5 lỗi trong đoạn hội thoại sau bằng cách bôi đen vào các từ đó.
3679
834
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
8706
508
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×