TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and re-order the words to complete the sentence.

Bạn hãy nghe và viết lại thành câu hoàn chỉnh nhé.
39183
2293
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete the dialogue.

Bạn hãy nghe và sắp xếp các câu thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
21288
1647
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the most correct response for each sentence.

Bạn hãy nghe và lựa chọn phản hồi đúng nhất cho mỗi câu nhé.
20199
1440
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
21398
1274
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×