TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and re-order the letters to compete the word/ phrase.

Bạn hãy nghe và sắp xếp lại thành từ/ cụm từ đúng nhé.
20656
4533
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete a dialogue.

Nghe và sắp xếp các câu thành 1 đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
44600
2837
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi chỗ trống.
46150
2551
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
56017
4019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×