TRA TỪ

Các bài tập luỵện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and match.

Bạn nghe và ghép nội dung ở 2 cột A,B để được câu hoàn chỉnh nhé.
3992
389
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi nhé.
4282
315
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 words or A number for each blank.

Bạn nghe audio và điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ/ 1 SỐ vào mỗi ô trống.
4187
343
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
2176
117
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×