TRA TỪ

Những bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
7327
596
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct types of films for each person.

Bạn hãy nghe và chọn thể loại phim đúng với từng người nhé.
5283
350

Listen and fill in the blank with the correct film genre.

Bạn hãy nghe và điền đúng thể loại phim và ô trống nhé.
6306
431
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
3241
141
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×