TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and re-order the sentences to complete dialogues.

Nghe và sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
1523
161
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 từ vào mỗi ô trống.
1793
137
Bạn chưa làm bài này
1782
142
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
931
60
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×