TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen - Drag and drop.

Nghe và kéo thả từ vào đúng cột.
2495
230
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TEN mistakes in the passage.

Nghe và tìm 10 lỗi sai trong đoạn văn bên dưới.
1884
179
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời câu hỏi.
1838
169
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1038
50
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×