TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen - Drag and drop.

Bạn hãy nghe audio rồi ghép ảnh và từ đúng với vị trí nhé.
6841
579
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Bạn nghe và kéo thả từ để hoàn thành câu nhé.
6602
561
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe và trả lời môn thể thao nào đang được nói đến nhé.
5779
436
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
4267
212
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×