TRA TỪ

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách miêu tả ngoại hình và tính cách của một người như thế nào.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×