TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2

Listen - Drag and drop.

Nghe và kéo từ/ cụm từ theo đúng cột
1882
179
Bạn chưa làm bài này

Listen and re-order the sentences to complete dialogues.

Nghe và sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
1733
168
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word in each blank.

Nghe và điền 1 từ vào mỗi ô trống.
1914
135
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1188
55
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×