TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen - Drag and drop.

Nghe và kéo thả từ/ cụm từ theo đúng ví trị.
3708
283
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the correct answer for each question.

Bạn nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi nhé.
3735
264
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi chỗ trống.
3490
244
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
5440
132
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×