TRA TỪ

What did you do yesterday?

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

What did I do yesterday? Well, yesterday was Thanksgiving and I had the good fortune of being invited to the house of a friend where a wonderful Thanksgiving dinner was prepared.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 230 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Nguyn17
Gửi lúc: 2020-07-09 16:05:54
Điểm: 10
2
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2020-07-09 16:06:14
Điểm: 10
3
doanthilehoa123e6cb
Gửi lúc: 2020-07-09 17:49:51
Điểm: 10
4
my5athdc
Gửi lúc: 2020-07-09 18:15:57
Điểm: 10
5
tuephuongtha
Gửi lúc: 2020-07-09 18:33:26
Điểm: 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này