TRA TỪ

Tiếng Anh Trẻ Em Qua Truyện Kể


1. Vocabulary - Từ vựng
2. Story - Truyện kể
3. Lecture - Bài giảng
4. Practice - Luyện tập
5. Practice - Luyện tập
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

NguyenPhuongLinh2309

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 04-06-2018

Bài viết: 350

• Sổ học bạ: 457
• Điểm thành tích: 28
• Điểm học bạ: 457
_cày bài vt_
Gửi lúc: 21:17:24 ngày 02-06-2021
yew 2 đứa e họ k4;k7 yew hai đứa nhiều lắm

msvk3hamy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-08-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 124
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 124
Bài học quá hay ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Gửi lúc: 20:34:40 ngày 20-05-2021
my

msv3minhtuan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-07-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 177
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 177
Gửi lúc: 21:43:16 ngày 18-05-2021

thaihuy12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-01-2020

Bài viết: 185

• Sổ học bạ: 376
• Điểm thành tích: 138
• Điểm học bạ: 376
Bạn chưa nhập nội dung comment
Gửi lúc: 15:49:37 ngày 10-04-2021
Minecraft

mykypikachu0298

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-12-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 41
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 41
ez qua
Gửi lúc: 20:57:02 ngày 31-12-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×