TRA TỪ

Các bạn cùng học các từ liên quan đến thời tiết nhé.

WEATHER
Weather - Part 1(Thời tiết - Phần 1)

1. Vocabulary (Từ vựng):

Trong phần này, chúng ta cùng đi tìm hiểu các từ mới nói về thời tiết các bạn nhé.

below freezing
/bɪˈloʊ ˈfriːzɪŋ/
(prep. phr.)
dưới 0⁰
The temperature will drop below freezing before the weekend.
freezing/ freezing cold
/ˈfriːzɪŋ/, /ˈfriːzɪŋ koʊld/
(adj.)
lạnh cóng
It was freezing cold on Christmas day.
chilly
/ˈtʃɪli/
(adj.)
giá lạnh
It's a bit chilly today, so I decide to wear a coat.
cold
/koʊld/
(adj.)
lạnh
It's cold today.
cool
/kuːl/
(adj.)
mát mẻ
It's very cool in autumn in the North of Vietnam.
mild
/maɪld/
(adj.)
ôn hòa, ấm áp, dễ chịu
It's quite mild out so I didn't bother with a hat or mittens.
warm
/wɔːrm/
(adj.)
ấm áp
I love warm weather.
hot
/hɑːt/
(adj.)
nóng
Yesterday was so hot that I stayed at home all day.
boiling/ boiling hot
/ˈbɔɪlɪŋ/, /ˈbɔɪlɪŋ hɑːt/
(adj.)
rất nóng
It was boiling hot, so we all went to the swimming pool.
humid
/ˈhjuːmɪd/
(adj.)
ẩm ướt
It feels a lot hotter than it actually is because today is more humid than usual.
sunny
/ˈsʌni/
(adj.)
có nắng
It has been raining all week. I hope it will be sunny tomorrow.
overcast
/oʊvərˈkæst/
(adj.)
u ám, mây phủ đầy trời
The sky is overcast this morning, but the sun is supposed to come out by late afternoon.
snowy
/ˈsnoʊi/
(adj.)
có tuyết rơi
It is snowy up in the mountains right now.
stormy
/ˈstɔːrmi/
(adj.)
có bão
It was a dark and stormy night when she was born.
windy
/ˈwɪndi/
(adj.)
có gió
It was a windy day when he proposed to her.
cloudy
/ˈklaʊdi/
(adj.)
có mây
It's so cloudy. I cannot see the sun.
foggy
/ˈfɔːɡi/
(adj.)
có sương
Driving on a foggy day is really dangerous.
rainy
/ˈreɪni/
(adj.)
có mưa
The weather forecast says it will be rainy tomorrow.
drizzly
/ˈdrɪzli/
(adj.)
có mưa phùn
I think I'll go now. It's only drizzly.
2. Examples (Ví dụ):

loading...
3. Note (Chú ý):

- Weather Nouns and Adjectives (Danh từ và tính từ chỉ thời tiết):

Nhiều lúc khi ta nói về thời tiết, chúng ta có thể thêm "-y" sau danh từ để tạo thành tính từ:

Noun (danh từ)   Adjective (tính từ)    
rain (mưa) /reɪn/ rainny (có mưa) /ˈreɪni/
sun (nắng) /sʌn/ sunny (có nắng) /ˈsʌni/
wind (gió) /wɪnd/ windy (có gió) /ˈwɪndi/
cloud (mây) /klaʊd/ cloudy (có mây) /ˈklaʊdi/
fog (sương mù) /fɔːɡ foggy (có sương mù) /ˈfɔːɡi/

- Các câu hỏi về thời tiết:

- What's it like out(side)?
- How's the weather?
- What's the weather like?
- What's the temperature?
- What's the weather forecast?

Trong tiếng Anh, chúng ta dùng "It is ..." để nói về thời tiết mang nghĩa "Trời/ Thời tiết…."

Thông thường ta nói:

It is + adj: miêu tả thời tiết

- It is sunny today.
- It's hot and humid today.

Ta cũng có thể nói: It is a + adj + day (hoặc morning/ afternoon/ night)

- It's a fine day.
- It's a windy afternoon.

It is + verb-ing = loại thời tiết đang diễn ra

- It's drizzling outside.
- It's snowing.
- Take an umbrella, it's raining.
Mời các bạn làm bài luyện tập 1

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

huongnamnghia

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-10-2019

Bài viết: 121

• Sổ học bạ: 359
• Điểm thành tích: 138
• Điểm học bạ: 359
⣿ ⣿⣿⣿⡿⠋⣠?? ⣿⣿⡟⢀⣾⣿?? ⣿⡟⢠⣿⣿⣿?? ⠙⣿⣿⡇⢸ ⡇⢸⣿⣿⣿⣿?? ⡧⣰⣿⣿⣿⣿?? ⡇⣿⣿⣿⣿⣿?? ⣿⣌⡻⠿⠿⢋?? ⣿⣿⣿⣷⣄⠙?? ⣿⣿⣿⣿⣿⣷?? ⣿⣿⣿⣿⣿⣿??
Gửi lúc: 10:03:03 ngày 17-01-2021
ai so lo slither.io vs mk ko

namphuongchi2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11-2019

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 128
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 128
hay qua hi hi
Gửi lúc: 20:32:57 ngày 29-10-2020
cute

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 288
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 288
nothing to say
Gửi lúc: 22:02:11 ngày 22-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

yenphan14

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-07-2019

Bài viết: 66

• Sổ học bạ: 321
• Điểm thành tích: 30
• Điểm học bạ: 321
hay quá má ơi
Gửi lúc: 08:56:01 ngày 31-07-2020

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1019

• Sổ học bạ: 323
• Điểm thành tích: 216
• Điểm học bạ: 323
RgSekGfJOGI
Gửi lúc: 16:33:19 ngày 11-07-2020
‿✶N????ųⓨễи╰❥Lê╰❥Đì๖ۣۜNh╰❥Ph๏ɳɕ₆₇₈₉
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×