TRA TỪ

Các cuộc hội thoại ngắn ở trường

EDUCATION
Part 3 – Small Talks at School (Các mẫu hội thoại ngắn ở trường)
1. Popular Expressions (Những câu thoại thông dụng):
1.1 Greetings. (Chào hỏi.)
Teacher (Giáo viên) Student (Học sinh)
Good morning/ afternoon everybody. Good morning/ afternoon.
How are you today? I'm/ We're fine, thank you.
What's up? Not much.
1.2 Conversation in class. (Hội thoại trong lớp.)
Teacher (Giáo viên) Student (Học sinh)
Now, let's start/ begin today's lesson. Can I go to the toilet/ restroom, please?
Sit down, please. Can you repeat that, please?
Clean the board. Could you explain a little bit more about that?
Come to the board. Sorry, I'm late.
Close the door, please. How do you spell "bee"?
Open your book to page 33. How do you say ... in English?
Close your book. How do you pronounce the word "B-E-E"?
Pay attention. Could you give us an example?
Raise your hand if you know the answer. May I sharpen my pencil?
Write. I'm sorry, I don't understand.
Read/ Read a bit more slowly, please. Excuse me, can I talk to you for a minute?
Listen/ Listen carefully. What does USA stand for?
One more time. When is the homework due?
1.3 Goodbye. (Chào tạm biệt.)
Teacher (Giáo viên) Student (Học sinh)
See you tomorrow/ Friday/next week. See you.
Have a nice/good day! Have a nice/good day!
Goodbye. Goodbye.

Game luyện tập

2. Examples: (Ví dụ)

loading...
3. Note: (Chú ý)

Khi giao tiếp trong lớp học, chúng ta nên sử dụng những câu thật lịch sự và có tác động tích cực như:

Excuse me. You're welcome.
Thank you. Pardon me?
Please. I'm sorry.
I really appreciate it. No, thank you.
Mời các bạn làm bài luyện tập 3

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haichi85

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2019

Bài viết: 206

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 88
• Điểm học bạ: 188
hayyyyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 20:17:28 ngày 20-04-2021
helloo ;D ----__________----

haichi85

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2019

Bài viết: 206

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 88
• Điểm học bạ: 188
hayyyyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 20:17:28 ngày 20-04-2021
helloo ;D ----__________----

olympicthamdu1

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-01-2017

Bài viết: 1694

• Sổ học bạ: 296
• Điểm thành tích: 525
• Điểm học bạ: 296
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gửi lúc: 23:00:46 ngày 30-12-2020
Noori P. Chi

ronglua1083

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2018

Bài viết: 8609

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 870
• Điểm học bạ: 265
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:38:40 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)

tienganhquangminh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-09-2018

Bài viết: 352

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 75
• Điểm học bạ: 240
/www.tienganh123.com/member/2662167/viewnote/957379
Gửi lúc: 17:46:47 ngày 11-05-2020
꧁长เɾเϮ๏꧂
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×